กิจกรรมพิเศษ

ธนาคารน้ำใต้ดินวันนี้

22เมษายน2563 วันนี้วัดระดับน้ำสะดือด้านทิศเหนือ ความลึกของน้ำใต้ดิน 20เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างน้ำด้วย สะดือทางด้านทิศใต้จะมีดินslide วัดความลึกของน้ำได้50เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินด้วย