เรื่องเล่าชาวอโรคยศาล

25 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการกับทีมแพทย์แผนไทย

25 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณาการกับทีมแพทย์แผนไทย " หลวงตา" พระปพนพัชร์ จิรธัมโม จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง อโรคยาศาล วัดคำประมง และคณะผู้บริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่านให้คำแนะนำการทำงานและการดูแลตนเองของบุคลากร ภูมิใจกับคำชื่นชมของท่านที่กล่าวกับแพทย์แผนไทยว่า"แผ่นดินไทยยังมีคนดี ตั้งใจทำงาน" หลักคำสอนของท่านทำให้จิตใจสงบควบคู่กับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยโดยใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ เช่น ดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด โภชนาการบำบัด การออกกำลังกาย เคยไปวัดคำประมงบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ อ่างเก็บน้ำ มีอาคารที่พักครอบครัว เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ทำให้เกิดสังคมแห่งความเกื้อกูล#พื้นที่ต้นแบบ#

105482680 918796055266221 324829188056317624 n

105561051 918796298599530 1991422256144508068 n

106233848 918796088599551 248020922092786510 n