เรื่องเล่าชาวอโรคยศาล

10 ปีก่อน อโรคยศาล ก่อตั้งขึ้นโดยหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโมหลังจากที่ท่านหายอาพาธจากโรคมะเร็งโพรงจมูก

10246606 10203962010993449 6106188733196509155 n
10 ปีก่อน อโรคยศาล ก่อตั้งขึ้นโดยหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโมหลังจากที่ท่านหายอาพาธจากโรคมะเร็งโพรงจมูกเมื่อปี พ.ศ.2539ด้วยการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับการเจริญภาวนาเพื่อเอาชนะทุกขเวทนาจากอาการของโรคและผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดและการฉายแสงท่านได้ก่อตั้งอโรคยศาลขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและให้ผู้ป่วยมาพักอยู่ได้พร้อมกับครอบครัวรวมทั้งส่งยาห่อสมุนไพรให้พวกเขาฟรีตลอดชีวิตของเขา...

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมะเร็งมารับการรักษากว่า4,000 คน ผู้ป่วยหนึ่งคนต้องมีญาติมาอยู่ด้วย อย่างน้อยหนึ่งคน 95%เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทั้งหมด ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น ทางวัดก็ดำเนินการจัดส่งยาให้พวกเขา กินอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเจ็บป่วย ระหว่างที่มาพักรักษาตัว หลวงตาให้การดูแลรักษาด้วยความเมตตา โดยไม่แบ่งแยกทั้งเชื้อชาติหรือฐานะ เราจึงได้เห็นผู้ป่วยระดับดอกเตอร์ นั่งสวดมนต์ร่วมกับตาสีตาสายายมายายมี ร่วมกันอย่างมีความสุข..

ทุกเช้า-เย็น ผู้ป่วยและญาติจะเดินมาจากเรือนพัก ในหมู่บ้านหรือที่พวกเราจิตอาสาเรียกว่า "หมู่บ้านมะเร็งวิลล่า สปาแอนด์รีสอร์ท" เพื่อมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำบัด สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด หรือหัวเราะบำบัด มาออกกำลังกายเบาๆอย่างชี่กง ฤาษีดัดตน หลังจากนั้นก็รับยาประจำวัน มีการตรวจเยี่ยมอาการของผู้ป่วย ที่เรือนพักโดยหลวงตา แพทย์และพยาบาลจิตอาสาและนศ. จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

มีแปลงผักปลอดสารพิษ ให้ผู้ป่วยและญาติได้เก็บกินตลอดปี มีข้าวกลัองแจกให้ผู้ป่วยใหม่ทุกคน ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 100 กว่าล้านบาท หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยที่ทางวัดไม่เคยออกไปเรี่ยไร หรือดำเนินการเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด รายได้ทั้งหมดจึงมาจาก ผู้มีจิตศรัทธาและรับรู้ในความเมตตา ที่หลวงตามีต่อผู้ป่วยอย่างหาที่สุดมิได้ และที่ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามที่สุด ก็คือ"จิตอาสา"ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ และช่วยให้อโรคยศาลขับเคลื่อนไปได้อย่างดี เครือข่ายจิตอาสาของหลวงตาจึงมีมากมาย หลากหลายวิชาชีพที่มารวมพลัง กันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติที่กลายมาเป็นจิตอาสา เยียวยาผู้ป่วยด้วยกันอีกแรง

อโรคยศาล... ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากร... ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขหรือวิชาชีพอื่นๆ เป็นแหล่งฝึกงานของนศ.จากหลายสถาบัน หรือแม้แต่สำหรับคณะสงฆ์ด้วยกันเอง รวมทั้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวยา และด้านอื่นเกือบ 30 เรื่อง และที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดคือ การที่หลวงตาและจิตอาสา ได้มีโอกาสร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ โดย ได้นำแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของ อโรคยศาล ไปรักษาผู้ต้องขังหญิงใน เรือนจำกลางอุดรธานี เป็นอโรคยศาลโมเดล เพื่อนำไปใช้ในเรือนจำอื่นต่อไป

จนวันนี้.. เป็นวันที่ได้ลงเสาหลักป้าย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล คำประมง (HTCC) แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สังกัดสำนักงานสสจ.สกลนคร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ป่วยมะเร็งอีกมากมาย โดยยังยึดปฏิปทาของหลวงตาเช่นเดิม ทำให้เราได้เห็นภาพที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แพทย์แผนไทย สำนักงานสสจ. และหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ของจังหวัดสกลนคร รวมถึงจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยจิตบริสุทธิ์ เพื่อจัดตั้งรพ.แห่งนี้ ให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ในความตั้งใจจริง

โอ๊ด
พยาบาลจิตอาสา
อโรคยศาล วัดคำประมง
30 พ.ค.57
 

10390275 10203962026713842 7874989868419943074 n

10334350 10203962021553713 2869906383556533614 n