ประวัติ วัดคำประมง

คัดย่อบางส่วน จากความเป็นมาของวัดคำประมง

(ย่อจาก บทสัมภาษณ์พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๐)

หลวงตาไปภาวนาที่ถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ได้ทราบข่าวหลังจากไปวิเวกได้ลงมาข้างล่างที่วัดสันติฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายเสริม มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้หลวงตาในนามของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ซึ่งติดแม่น้ำอูน เป็นป่าเสื่อมโทรม ต่อมา ในเดือนเมษายน ประมาณวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๙ มีผู้ประสงค์ชื่อ คุณสมถวิล น้อยลมทวน ต้องการสร้างพระประธานถวาย จึงได้แจ้งให้หลวงปู่สิม ทราบว่ามีผู้ประสงค์ สร้างพระพุทธโสธรจำลองเท่าองค์จริงถวายเป็นพระประธาน หลวงปู่ ก็บอกว่างั้นพัลลภ(ชื่อเดิม) ท่านไปอยู่วัดคำประมงก็แล้วกันนะ ท่านจึงได้ย้ายจากวัดถ้ำผาปล่องมา อยุ่ที่วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร หลวงปู่สิมท่านมาเททองหล่อพระประธาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙

เดิมนั้น วัดคำประมงยังไม่เจริญ ต้องขุดน้ำ ไฟฟ้า ยาไม่มี กุฏิชาวบ้านก็มาช่วยกันปักเสา เลื่อยไม้ ทำกุฏิจำนวน ๕ หลัง มุงหญ้า ฝาทำด้วยใบตองตึงและถุงปูน พระสงฆ์พอจำพรรษาได้จำนวน ๕ รูป เมื่อออกพรรษา เหลือท่านเพียงรูปเดียว ต่อมาได้ดำเนินการสร้างอุโบสถแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๓

024