กิจกรรมพิเศษ

โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ 1 วัน หรือมากกว่า” 

โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ 1 วัน หรือมากกว่า” 

คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คน ๆ หนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก
ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย
และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้

ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่อง
ของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
ดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก  

khampramong volanteer01

ภาพทีมงาน และเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง


การเป็นจิตอาสา ไม่ติดที่รูปแบบ อาศัยเห็นเป้าหมายร่วมกัน
นำความรู้ความสามารถมาลงมือปฏิบัติเลย
ประเมินผลที่ ความสุขของผู้เป็นจิตอาสา ความสุขของผู้ป่วย

010 016

019

018