ตำรับยา วัดคำประมง

บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง

บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from Wat Khampramong
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ โปสเตอร์บทคัดย่อ

certificate