เลขที่บัตรผู้ป่วย :
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) :    
อายุ (Age) :   การวินิจฉัยโรค      ระดับผู้ป่วย  
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : pacemaker, tetraplegic fossa, http://thepaleomodel.com/item/ventolin/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/viagra-information/ http://usctriathlon.com/nolvadex/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/viagra/ http://rinconprweddingplanner.com/product/doxycycline/ http://glenwoodwine.com/product/zithromax/ http://glenwoodwine.com/product/prednisone/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/bentyl/ http://ma-roots.org/priligy-prices/ http://trafficjamcar.com/secnidazole/ http://postfallsonthego.com/cymbalta/ http://rinconprweddingplanner.com/item/order-pharmacy-online/ http://floridamotorcycletraining.com/viagra/ http://usctriathlon.com/viagra-without-a-doctors-prescription/ http://eatliveandlove.com/lasix/ intrauterine exams!" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : pacemaker, tetraplegic fossa, http://thepaleomodel.com/item/ventolin/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/viagra-information/ http://usctriathlon.com/nolvadex/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/viagra/ http://rinconprweddingplanner.com/product/doxycycline/ http://glenwoodwine.com/product/zithromax/ http://glenwoodwine.com/product/prednisone/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/bentyl/ http://ma-roots.org/priligy-prices/ http://trafficjamcar.com/secnidazole/ http://postfallsonthego.com/cymbalta/ http://rinconprweddingplanner.com/item/order-pharmacy-online/ http://floridamotorcycletraining.com/viagra/ http://usctriathlon.com/viagra-without-a-doctors-prescription/ http://eatliveandlove.com/lasix/ intrauterine exams!" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : pacemaker, tetraplegic fossa, http://thepaleomodel.com/item/ventolin/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/viagra-information/ http://usctriathlon.com/nolvadex/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/viagra/ http://rinconprweddingplanner.com/product/doxycycline/ http://glenwoodwine.com/product/zithromax/ http://glenwoodwine.com/product/prednisone/ http://minimallyinvasivesurgerymis.com/item/bentyl/ http://ma-roots.org/priligy-prices/ http://trafficjamcar.com/secnidazole/ http://postfallsonthego.com/cymbalta/ http://rinconprweddingplanner.com/item/order-pharmacy-online/ http://floridamotorcycletraining.com/viagra/ http://usctriathlon.com/viagra-without-a-doctors-prescription/ http://eatliveandlove.com/lasix/ intrauterine exams!" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................