เลขที่บัตรผู้ป่วย :
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) :    
อายุ (Age) :   การวินิจฉัยโรค      ระดับผู้ป่วย  
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : NJ Online Casinos

Casino NJ Online Casinos started its activity in 1998 and is focused on Runet users. It has an interface only in Russian and one account currency - rubles. Profitable bonus offers and a wide range of entertainment have played an important role in building a positive reputation for the site.

Best Online Casinos for Real Money

Best Online Casinos for Real Money is a little-known casino with a minimum set of slots, operating without a license and delaying payments to players. There is no information about the owners on the site, and technical support operators do not provide information about the license. P

Online Casino Malaysia

An online casino without a license and certificates for slots offers welcome bonuses, lotteries and tournaments. As part of the loyalty program, players receive increased cashback and additional money on their balance. The original design of sections and popular entertainment attract users. The official site Online Casino MalaysiaCasino offers to play in demo mode without registration.

NJ Online Casinos

The official website of the casino NJ Online Casinos refers to a well-known network of real gambling establishments that has existed since 1992. The operator decided to take a place in the online gambling segment only in 2016. The launch of the project was successful, it quickly attracted the attention of gambling enthusiasts from different countries. At the moment, the online casino has high ratings from players.

Top 10 Online Casinos

The official website Top 10 Online Casinos Casino is a young project that appeared in 2021. Its creators have focused on modern digital technologies. For this, the operator issued its own $KNK token, which became part of a large platform. Casino users were offered bonuses, certified slots from well-known providers, live broadcasts and bookmaker bets.

Top 10 Online Casinos

The launch of the official website Top 10 Online CasinosCasino took place in 2008. At that moment, the project turned out to be attractive for users in many respects, since the operator owned a Malta license, offered generous bonuses and had several hundred slot machines from Microgaming in its collection. Over time, the reputation of the owners has deteriorated, and more and more negative reviews began to appear on the network.

Best Online Casinos

In 2020, Onyxion BV provided gamblers with access to the new Rolletto online casino. This is a high-quality project, the owners of which have issued a license and offer only original software. The casino quickly makes payments to its players and is generally loyal to them in case of various problems.

Online Casino Malaysia

Zaza is a new licensed casino with a good selection of games and a welcome bonus. The site is available only in English, but has a user-friendly interface and is understandable even to Russian-speaking visitors. Among its advantages is the ability to use cryptocurrency wallets for transactions. To play Online Casino MalaysiaCasino on the official website for money, you need to register. A free mode is also available, which does not require investments and creating an account.

" size="30" />
           
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : NJ Online Casinos

Casino NJ Online Casinos started its activity in 1998 and is focused on Runet users. It has an interface only in Russian and one account currency - rubles. Profitable bonus offers and a wide range of entertainment have played an important role in building a positive reputation for the site.

Best Online Casinos for Real Money

Best Online Casinos for Real Money is a little-known casino with a minimum set of slots, operating without a license and delaying payments to players. There is no information about the owners on the site, and technical support operators do not provide information about the license. P

Online Casino Malaysia

An online casino without a license and certificates for slots offers welcome bonuses, lotteries and tournaments. As part of the loyalty program, players receive increased cashback and additional money on their balance. The original design of sections and popular entertainment attract users. The official site Online Casino MalaysiaCasino offers to play in demo mode without registration.

NJ Online Casinos

The official website of the casino NJ Online Casinos refers to a well-known network of real gambling establishments that has existed since 1992. The operator decided to take a place in the online gambling segment only in 2016. The launch of the project was successful, it quickly attracted the attention of gambling enthusiasts from different countries. At the moment, the online casino has high ratings from players.

Top 10 Online Casinos

The official website Top 10 Online Casinos Casino is a young project that appeared in 2021. Its creators have focused on modern digital technologies. For this, the operator issued its own $KNK token, which became part of a large platform. Casino users were offered bonuses, certified slots from well-known providers, live broadcasts and bookmaker bets.

Top 10 Online Casinos

The launch of the official website Top 10 Online CasinosCasino took place in 2008. At that moment, the project turned out to be attractive for users in many respects, since the operator owned a Malta license, offered generous bonuses and had several hundred slot machines from Microgaming in its collection. Over time, the reputation of the owners has deteriorated, and more and more negative reviews began to appear on the network.

Best Online Casinos

In 2020, Onyxion BV provided gamblers with access to the new Rolletto online casino. This is a high-quality project, the owners of which have issued a license and offer only original software. The casino quickly makes payments to its players and is generally loyal to them in case of various problems.

Online Casino Malaysia

Zaza is a new licensed casino with a good selection of games and a welcome bonus. The site is available only in English, but has a user-friendly interface and is understandable even to Russian-speaking visitors. Among its advantages is the ability to use cryptocurrency wallets for transactions. To play Online Casino MalaysiaCasino on the official website for money, you need to register. A free mode is also available, which does not require investments and creating an account.

" size="30" />
           
สภาพจิต (Mental status) : NJ Online Casinos

Casino NJ Online Casinos started its activity in 1998 and is focused on Runet users. It has an interface only in Russian and one account currency - rubles. Profitable bonus offers and a wide range of entertainment have played an important role in building a positive reputation for the site.

Best Online Casinos for Real Money

Best Online Casinos for Real Money is a little-known casino with a minimum set of slots, operating without a license and delaying payments to players. There is no information about the owners on the site, and technical support operators do not provide information about the license. P

Online Casino Malaysia

An online casino without a license and certificates for slots offers welcome bonuses, lotteries and tournaments. As part of the loyalty program, players receive increased cashback and additional money on their balance. The original design of sections and popular entertainment attract users. The official site Online Casino MalaysiaCasino offers to play in demo mode without registration.

NJ Online Casinos

The official website of the casino NJ Online Casinos refers to a well-known network of real gambling establishments that has existed since 1992. The operator decided to take a place in the online gambling segment only in 2016. The launch of the project was successful, it quickly attracted the attention of gambling enthusiasts from different countries. At the moment, the online casino has high ratings from players.

Top 10 Online Casinos

The official website Top 10 Online Casinos Casino is a young project that appeared in 2021. Its creators have focused on modern digital technologies. For this, the operator issued its own $KNK token, which became part of a large platform. Casino users were offered bonuses, certified slots from well-known providers, live broadcasts and bookmaker bets.

Top 10 Online Casinos

The launch of the official website Top 10 Online CasinosCasino took place in 2008. At that moment, the project turned out to be attractive for users in many respects, since the operator owned a Malta license, offered generous bonuses and had several hundred slot machines from Microgaming in its collection. Over time, the reputation of the owners has deteriorated, and more and more negative reviews began to appear on the network.

Best Online Casinos

In 2020, Onyxion BV provided gamblers with access to the new Rolletto online casino. This is a high-quality project, the owners of which have issued a license and offer only original software. The casino quickly makes payments to its players and is generally loyal to them in case of various problems.

Online Casino Malaysia

Zaza is a new licensed casino with a good selection of games and a welcome bonus. The site is available only in English, but has a user-friendly interface and is understandable even to Russian-speaking visitors. Among its advantages is the ability to use cryptocurrency wallets for transactions. To play Online Casino MalaysiaCasino on the official website for money, you need to register. A free mode is also available, which does not require investments and creating an account.

" size="30" />
           
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................