เลขที่บัตรผู้ป่วย :
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) :    
อายุ (Age) :   การวินิจฉัยโรค      ระดับผู้ป่วย  
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap cialis canada viagra australia [url=https://dokuwiki.stream/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]tadalafil generic best prices[/url] cialis from.canada buy lsd online viagra without a doctor prescription canada-cialis [url=http://gdchuanxin.com/home.php?mod=space&uid=705569]generic viagra from canada[/url] viagra sale buy viagra no prescription viagra.com canada drugstore canada [url=http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2484164]cheap viagra pills[/url] canadian drug companies" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap cialis canada viagra australia [url=https://dokuwiki.stream/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]tadalafil generic best prices[/url] cialis from.canada buy lsd online viagra without a doctor prescription canada-cialis [url=http://gdchuanxin.com/home.php?mod=space&uid=705569]generic viagra from canada[/url] viagra sale buy viagra no prescription viagra.com canada drugstore canada [url=http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2484164]cheap viagra pills[/url] canadian drug companies" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap cialis canada viagra australia [url=https://dokuwiki.stream/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]tadalafil generic best prices[/url] cialis from.canada buy lsd online viagra without a doctor prescription canada-cialis [url=http://gdchuanxin.com/home.php?mod=space&uid=705569]generic viagra from canada[/url] viagra sale buy viagra no prescription viagra.com canada drugstore canada [url=http://looksj.cn/home.php?mod=space&uid=2484164]cheap viagra pills[/url] canadian drug companies" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................