กิจกรรมประจำ

สสจ.สกลนคร รวมกันประมาณ ๑๙ ท่าน ศึกษาดูงานอโรคยศาล วัดคำประมง

83802515 3025929904107633 5929506787999875072 o

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม และคณะวิจัย นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และผชช.ด้านกัญชาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติสกลนคร เภสัชกร กิมจาก สสจ.สกลนคร รวมกันประมาณ๑๙ท่าน ศึกษาดูงานอโรคยศาล วัดคำประมง อาจารย์โอ๊ดบรรยายสรุป คณะให้ความสนใจและนำ ยอดยาวัดคำประมงไปศึกษาวิจัย คณะคุณหมอสนใจดูงานหัวร้อยรู เป็นอย่างมากหัวร้อยรูเหมือนจะรู้ แข่งการออกดอกออกผลเพื่อโชว์proud เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ให้กับอโรคยศาล วัดคำประมง นำมาปรุงยารักษา ผู้ป่วยมะเร็งและวิจัยต่อไป ขออนุโมทนากับคณะคุณหมอ ทำบุญถวายทานจำนวน๖,๕๐๐บาท หลวงตารายงานสรุป ในรายละเอียดมีอีกมากมาย ๓๐มกราคม๒๕๖๓

83989493 3025932977440659 7319457173916876800 o

84002332 3025932187440738 7326025544712060928 o