กิจกรรมประจำ

วันนี้ทดลองเอาหัวร้อยรูที่เกิดจากการ เพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดกับการเพาะเนื้อเยื่ออายุเฉลี่ย 1

วันนี้ทดลองเอาหัวร้อยรูที่เกิดจากการ เพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดกับการเพาะเนื้อเยื่ออายุเฉลี่ย 1ปีมาเปรียบเทียบกันสรุปคร่าวๆได้ว่า การเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ด้วย เมล็ดจะแข็งแรงดูมีชีวิตชีวากว่าการ เพาะเนื้อเยื่อ จากการเปรียบเทียบทั้งสองฝ่าย มีข้อดีด้วยกันทั้งสอง คือเนื้อเยื่ออาจจะทำในหลอดทดลองได้ แต่ต้องมีสถานที่อันเหมาะสมจึงจะรอด แต่ถ้าไม่มีสถานที่เหมาะสมจะตายหมด ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เขาจะอยู่ในบรรยากาศที่เขาชอบและ เจริญอย่างต่อเนื่อง หลวงตารายงาน 22เมษายน2563

94605428 3213193768714578 5479342851865182208 o 1

94268426 3213192592048029 7889429682334990336 o