สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการ ให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. (ทุกวันเสาร์)

Calendar
ปฏิทินกิจกรรม
Date
26 11 2022 12:00 pm - 12:30 pm
Author
Khampramong