สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการ ให้กับหลวงตาปพนพัชร์” เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. (ทุกวันเสาร์)

Calendar
ปฏิทินกิจกรรม
Date
18 12 2021
Author
Khampramong